• TİNGADER ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
  TİNGADER ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
 • ISPARTA
  ISPARTA
 • Mehmet Ali ÇELİK
  Mehmet Ali ÇELİK
 • Tingader
  Tingader

TİNGADER GENEL MERKEZİNDEN ÖNEMLİ DUYURU

TİNGADER’in yapılanma süreci içeresinde TİNGADER tanıtım kartlarının basımı konusunda Trabzon teşkilatı kuruluşu aşamasında 08.02.2021

tarihle sayın ………… matbaasına gerekli yetki yönetim kurulumuzla yapılan görüşmeleri neticesin ücret alınmaması şartıyla ve genel merkez tarafından şube üyelikleri olanlara olmak ve yine genel merkezden numaraları alınmak suretiyle yetki devredilmiş ve ancak kart basım maliyetlerinin çok yüksek olduğu beyan edilerek bu maliyetleri karşılayamayacakları ifade etmeleri üzerine tarafımızdan … 02.03 2021 tarihinde 24 gün sonra… bu yetki yine yeni yönetim kurulu kararıyla geri alınmış ve kart basılmaması istenmiştir. Ancak duyumlarımıza göre çok sayıda kart basıldığı Türkiye’nin değişik illerine üye kaydı olmaksızın üye kimlik defterine kayıtları yapılmamışken genel merkeze bilgi verilmemişken ve kart numarası alınmamışken ve bunun karşılığında para alındığı iddiası vardır ki karşılığında hangi makbuzun verildiği paranın kimler tarafından alındığı ne maksatla kullanıldığı da derneğimizce bilinmemektedir. Keza bu fiilin işlendiği yerde henüz şube kuruluş safhasında olup banka hesabı da mevcut değildir. Bu kartları alanlardan genel merkezimize intikal ettirilen şikâyette olmamıştır.

Bu kartları pandemi süreci içeresinde yasaklardan ari olmak sokakta dolaşmak işyerini açmak yada değerli emniyet kuvvetlerimizi yanıltmak maksatlı kullanmalarında kabul edilemez.

Aldığımız yine yönetim kurulu kararıyla şayet adli süreç başladığında bu para ve sahte organizasyon içeresine giren para alan para aktaran yatıran gönderen aracılık eden basan ve taklit kartları pazarlayanların isimlerinin tespit edilmesi durumunda kesinlikle dernekle ve varsa kayıtları şubelerle ilişiği kesilecek ve ihraç edileceklerdir.

Yine duyumlarımıza göre bir ilimizde sanki adli ve idari bir işlemin yürütüldüğü bu doğrultuda bazı isimlerin çağrıldığı ifadesine başvurulduğu şeklin de bilgi vardır.

Genel merkezimize intikal eden bu konuda herhangi bir bilgi olmayıp genel merkezimizin iç işleyişi ile ilgili sayın ….. ve sayın ……. Bilgileri için her ikisisininde ifadelerine başvurulmuş böyle bir durumu kabul etmemişler kart basılmadığı ve dağıtılmadığını ısrarla vurgulamışlardır.

Bu doğrultuda genel merkezimizde kayıtları bulunan ve numaraları verilmiş ve ıslak imzaları ile onaylanmış kartlar dışında sebebi ne olursa olsun hiçbir kart geçerli olmayıp bu durum tüm valilik makamlarına da ayrıca bildirilecektir. Bu konuda bir dava hukuki süreç başlaması durumunda da genel merkez olarak şikayetçi mahiyetinde müdahil olacağımızda beyan etmek isteriz.

Dolayısıyla Trabzon şubemiz genel kurul sonrası üyeleriyle ilgili kart talebinde bulunmuş ve listesini ve bilgilerini bize aktarmışlar kendilerine ıslak imzalı olarak genel merkez kart numaraları verilerek kendilerine kartlar gönderilmiştir.

Bu kartlar şube dernek kayıtları olanlara verilebilecek dışındakilere asla tanzim edilmeyecektir. Hal böyle iken ıslak imzalı kartlar dışında kart alan kime para ödedilerse ne maksatla ödedilerse adli mercilere başvurmalarını genel merkezimize de bilgi verilmesi halinde ilgililerin yine cumhuriyet savcılığına bildirileceğinin bilinmesini önemle rica ederken taşınan kimlik üye kartının bir şahsı basın mensubu yetkilisi kılmadığını, şayet basınla meşgul oluyorsa basın mensubu olabileceğini bunun dışında kartın bir imtiyaz sağlamayacağını belirtirken bu hususun tüm üyelerimiz tarafından bilinmesini ve buna göre hareket edilmesini diler derneklerin bağış alma hakları olduğunu gönüllü bağışların olabileceğini belirtir tüm şubelerimiz ve sayın başkanlarının buna göre hareket etmelerini. Önemle rica ederim.

TİNGADER yönetim kurulu adına
Hasan Sadi Kahyaoğlu
Genel sekreter